Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ifispan.pl/panel_adm/HTMLObj.inc.php on line 76
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 


 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN realizuje badania naukowe i rozwija refleksję teoretyczną. W odróżnieniu od wielu ośrodków akademickich jako jedyna tego rodzaju placówka w Polsce – prowadzi przede wszystkim badania podstawowe. Nie oznacza to oczywiście, że nie prowadzimy działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, jednak priorytetowe znaczenie ma dla nas kontynuacja i rozwijanie analiz w takich klasycznych dziedzinach, jak socjologia kultury, socjologia struktur społecznych, epistemologia czy historia filozofii. Staramy się również łączyć refleksję z badaniami w dwóch „podstawowych” działach, jakimi są teoria i metodologia badań. Prowadzona od kilkunastu lat polityka kadrowa dyrekcji zmierza do uelastycznienia struktury Instytutu poprzez odchodzenie od formuły zakładów na rzecz mniej sztywnej struktury zespołów badawczych, powoływanych z inicjatywy pracowników pracujących nad określoną problematyką czy realizacją projektów.

Przy rekrutacji nowych kadr dyrekcja konsekwentnie stosuje zasadę konkursu. Od kilku lat jest to jedyny tryb zatrudniania nowych pracowników na stanowiska adiunkta, docenta i profesora. Pragniemy utrzymać tę politykę, a także rozszerzyć formułę konkursów również dla asystentów. Wspólnie z Radą Naukową dyrekcja wiąże z tym nadzieję na pozyskanie młodych talentów dla filozofii i socjologii
 i osłabienie ich masowego odpływu z nauki.

Misją IFiS PAN jest nie tylko uzyskiwanie wyników naukowych, lecz  również
działalność na rzecz organizacji życia naukowego w kraju. Rolę tę odgrywa kilkanaście ogólnopolskich seminariów.

W Szkole Nauk Społecznych
, która funkcjonuje w ramach IFiS PAN, pracuje nad doktoratami kilkuset młodych naukowców z Polski i wielu krajów. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim Instytut utrzymuje największą w Polsce bibliotekę nauk społecznych oraz realizuje szeroko zakrojone projekty bibliograficzne, katalogowe i edytorskie. 

Newsflash
POGRZEBY TO NASZE ŻYCIE
Anna E. Kubiak: Pogrzeby to nasze życie. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015.

ISBN 978-83-7683-097-1

Zapraszamy do lektury

Newsflash
Socjologia medycyny ...
Zapraszamy do lektury

Red. Antonina Ostrowska i Michał Skrzypek. Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015. ISBN 978-83-7683-094-0.


Newsflash
Platonism and ...
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

ZBIGNIEW KRÓL: PLATONISM AND THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS. INFINITY AND GEOMETRY. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015. ISBN 978-83-7683-096-4


Newsflash
Pamięć kulturowa...
Zapraszamy do lektury:

Marta Karkowska: Pamięć kulturowa mieszkańców Olsztyna lat 1945-2006 w perspektywie koncepcji Aleidy i Jana Assmannów. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-086-5
Newsflash
Aktualności
Instytut Filozofii i Socjologii PAN jest jednym z uczestników budowy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.
Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 2.