Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

Europejski Sondaż
Społeczny (ESS)

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKA "POLSKA-EUROPA...", PODSUMOWUJĄCA WYBRANE

WYNIKI ESS 2002-2012

 

15 stycznia 2014 roku odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: "Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany", podczas której  zaprezentowano wybrane wyniki projektu Europejski Sondaż Społeczny (ESS) Runda 6. Wzięło w niej udział ponad 150 uczestników.

INFORMACJA O KONFERENCJI ESS RUNDA 6.
"POLSKA A EUROPA. KONTYNUACJE I ZMIANY"


PREZENTACJE Z KONFERENCJI

WYNIKI BADANIA

DOBÓR PRÓBY ESS6. ZBIÓR Z DANYMI DOBORU PRÓBY

KONTAKT


Europejski Sondaż Społeczny

 

(European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).
Celem podstawowym  ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i zachowaniach (zob. Tematyka Europejskiego Sondażu Społecznego). Wyboru zagadnień, które są poruszane w badaniu, dokonuje Międzynarodowy Komitet Naukowy. Polskę reprezentuje w nim prof. dr hab. Henryk Domański z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Dotychczas zrealizowano sześć rund badania: pierwszą w 2002 roku, kolejne rundy odbywały się co dwa lata, szósta runda realizowana była w 2012 roku. W kolejnych rundach badania udział wzięło od 22 do 31 krajów [zob. Kraje uczestniczące w projekcie ESS [plik PDF].Polska uczestniczy w ESS począwszy od pierwszej rundy. Projekt realizuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Narodowym koordynatorem ESS jest prof. nadzw. dr hab. Paweł B. Sztabiński. 

W każdej rundzie badania udało się w Polsce uzyskać odsetek realizacji próby wynoszący co najmniej 70%. W szóstej rundzie odsetek realizacji wyniósł 74,9% (bez stosowania próby rezerwowej).

Wyniki ESS są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na międzynarodowej stronie Europejskiego Sondażu Społecznego. Zapoznało się z nimi dotąd ponad 63 000 osób z 233 krajów, w tym około 4 000 osób z Polski (łącznie z użytkownikami Archiwum Danych Społecznych). Pod względem liczby użytkowników Polska znajduje się obecnie na 9 miejscu.

Korzystają z nich przede wszystkim naukowcy, studenci, politycy, twórcy polityki publicznej i dziennikarze. Dane ESS umożliwiają dokonywanie porównań między krajami w zakresie najważniejszych zjawisk społecznych. Więcej informacji na temat Europejskiego Sondażu Społecznego można znaleźć za pośrednictwem strony http://www.europeansocialsurvey.org

W 2005 roku projekt ESS otrzymał nagrodę Kartezjusza
za „wybitny poziom badań naukowych prowadzonych we współpracy międzynarodowej”. Nagroda ta jest najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie nauki, przyznawanym przez Komisję Europejską. Należy podkreślić, że po raz pierwszy w historii jej przyznawania uhonorowano projekt z dziedziny nauk społecznych. ESS jest także jednym z nielicznych projektów, tworzących „europejską mapę drogową” dla badań naukowych (European Roadmap for Research Infrastructures).

"W ramach Europejskiego Sondażu Społecznego wypracowano unikalną metodologię badawczą, umożliwiającą tworzenie mapy zmian postaw społecznych i stanowiącą wiarygodne źródło wiedzy o krajach Unii Europejskiej dla badaczy i praktyków polityki społecznej" 

Cytat z wystąpienia Janez’a Potočnik’a, Komisarza Unii Europejskiej ds. Nauki i Badań, w związku z uhonorowaniem projektu Europejski Sondaż Społeczny Nagrodą Kartezjusza (Konferencja poświęcona naukom społecznym i humanistycznym, Parlament Europejski, 2005).